top of page

WILD RELATIVES (2018)

 

Minority co-production

Lengde/duration

Regi/director: Jumana Manna

Produsent/producer: Jumana Manna

Samprodusent/co-producer: Elisabeth Kleppe

Foto/cinematographer: Marte Vold
Klipp/editor: Katrin Ebersohn
Lyddesign/sound editing: Philippe Ciompi
Musikk/composer: Mari Kvien Brunvoll


 

 

Svalbards globale frøhvelv, det såkalte «Dommedagshvelvet», har blitt et nesten mytisk monument over håpet om en ny vår etter klimakatastrofen. Hvelvet åpnet i 2008 og hadde sitt første uttak av frø allerede i 2015, da et Aleppo-basert frøinstitutt måtte hente ut sine back-up frø for å så dem i Libanon.

I WILD RELATIVES trekker den palestinske kunstneren og filmskaperen Jumana Manna linjer mellom disse tre geografiske stedene, og ser på de politiske, økonomiske, religiøse og menneskelige implikasjonene av en slik utveksling av økologisk valuta. I prosessen avdekker hun et komplekst nett av genbankarbeidere, bønder, flyktninger og forskere som alle arbeider med å sikre jordens videre liv etter menneskeskapte trusler som krig og klimakatastrofe. WILD RELATIVES er en poetisk, tankevekkende og utsøkt fotografert ode til menneskenes forhold til jordkloden og hverandre.

The Svalbard Global Seed Vault has become an almost mythical monument to our hope for a new spring after the climate catastrophe. The so-called Doomsday bank opened in 2008 and had its first seed withdrawal in 2015: During the Syrian civil war the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas had to move from Aleppo to Lebanon, and in the process they lost their seed collection. Palestinian artist and filmmaker Jumana Manna unveils the complex implications of this exchange, in a documentary which is as thought-provoking as it is poetic.

 

Photo: Marte Vold

wildrelatives-a1-2mmbleed-180618.jpg
bottom of page