top of page
Aldeles ansatte_pethal_2023_11457.jpg

Aldeles er blant Vestlandets leiande produksjonsselskap for film. Sidan starten i 2005 har selskapet produsert og samprodusert ei rekkje prisvinnande kunstfilmar, dokumentarfilmar og kortfilmar. Med utgangspunkt i dokumentarfilmen har selskapet i dei seinare åra også

utforska fiksjon, sjangerhybridar og filmar som rører seg i utkanten av det ordinære.

 

Selskapet er drive av Elisabeth Kleppe, Turid Rogne, Elin Sander og Eskild Halvorsen, og har som ambisjon å produsere filmar driven av ein sterk kunstnarisk vilje og kvalitet. Filmane skal engasjere, utfordre og nå eit mangfaldig nasjonalt og internasjonalt publikum.

 

 

Aldeles is a leading film production company in Western Norway. Since the start in 2005, the company has produced and co-produced a number of acclaimed art films, documentaries and short films.

 

The company is run by Elisabeth Kleppe, Turid Rogne, Elin Sander and Eskild Halvorsen. Their core ambition is to produce films driven by strong artistic will and quality which can reach, engage and challenge a broad national and international audience.

Foto: Petronelle Halvorsen

bottom of page