• Elisabeth Kleppe

   

  Daglig leder, regissør og produsent/CEO, director and producer
  elisabeth(at)aldeles.no
  tlf/phone: +47 92246985

  Elisabeth vel kunstnarisk sterke prosjekt med ei sosial, politisk eller samfunnsorientert retning. Som kreativ produsent samarbeider ho tett med filmskaparar, mellom anna gjennom idé-utvikling og manus. Elisabeth arbeider med anerkjende kunstnarar og filmskaparar over heile Europa. Ho har bakgrunn som journalist, og skriv og regisserer også eigne filmar.

   

  With her journalistic background, Elisabeth picks artistically strong projects with a social, political or environmental core. As creative producer she collaborates tightly with the directors in developing ideas and co-writing scripts . She works with acclaimed artists and filmmakers all over Europe, and also writes and directs her own films.

 • Turid Rogne

   

  Regissør og produsent/director and producer

  turid(at)aldeles.no

  tlf/phone: +47 90073708

  Som regissør har Turid arbeidd tematisk i breitt spenn frå musikk til internasjonal politikk, og har gjort dokumentarar som fyl langvarige prosessar til eit av sine varemerke. Ho har også eit bankande hjarte for animasjonsfilmen, og som produsent arbeider ho med dokumentarar, kortfilm og kunstfilm der regissørar med sterk signatur og visjon er fellesnemnarane. Som manuskonsulent og kreativ produsent har ho samarbeidspartnarar i fleire land.

   

  As a director Turid has worked with topics spanning from music to international politics, and with documentaries that follow long processes as one of her trademarks. As creative producer she works with projects ranging from children’s films to artfilms, where directors with a strong signature and vision are the common denominator. As a script consultant and creative producer she works with partners in several countries.

 • Elin Sander

  Produsent/producer

  elin(at)aldeles.no

  tlf/phone: +47 91781028

  Elin har lang erfaring som produsent og manusforfattar, og har vore drivkraft bak ei rekkje anerkjende og nyskapande dokumentarfilmar, kortfilmar og seriar. Med sin bakgrunn som direktør for Nordisk Panorama og rådgjevar for kunst i Bergen kommune, har ho eit bredt tverrfaglig nettverk i det lokale, nasjonale og Nordiske kunst- og filmmiljøet.

   

  Elin is an experienced creative producer and scriptwriter who has been a driving force behind acclaimed and innovative feature documentaries, short films and series. With her background as Festival Director of Nordisk Panorama as well as Arts Adviser within the Bergen Municipality, she has a broad interdisciplinary network within the local, national and Nordic art scene and film community.

 • Kieran Kolle

   

  Regissør og fotograf/director and cinematographer

  kieran(at)aldeles.no

  tlf/phone: +47 99107909

  Kieran is half Norwegian and half Irish and grew up in a mysterious fjord inbetween dangerous and unpredictable mountains. A place filled with strange creatures and beasts you only see if you try really hard. He now lives in Bergen where he works as a cinematographer, director and photographer.

 • Facebook
 • Instagram

© 2021 Aldeles AS