unnamed (2).jpg

VI SOM SELDE LANDET

Manus/screenplay: Kieran Kolle, Elisabeth Kleppe, Turid Rogne og
Elin Sander

Regi og foto/director and cinematography:: Kieran Kolle

Produsent/producer: Elisabeth Kleppe
Tel: +47 922 46 985


 

I løpet av nokre få tiår fann Norge olje i Nordsjøen, og blei eit av verdas rikaste land. Vi har no opparbeida oss ein statleg formue utan sidestykke.

 Men sjølv om Norge produserer eit enormt overskot kvart år, seljast naturressursar, statlig infrastruktur og offentleg eigarskap unna som aldri før. 

 Korleis er forholdet mellom kva vi opplever som fellesressursar, og kva som faktisk er igjen av det som vi trudde vi alle eigde i lag?

 «Vi som selde landet» utforskar korleis sal av fellesressursar føregår, og kva slags grunnsteinar i den norske folkesjela det kolliderer med.
 

.

Status: I utvikling/in development

Finansiører/financiers: Vestnorsk filmsenter og Fritt Ord
Foto: Kieran Kolle