top of page
Mugshot tyskerjente1.jpg

DE RETTSLØSE
UNFORGIVABLE (2024)

Dokumentar/documentary

Lengde/duration: 55/70 min

Regi/director: Lena-Christin Kalle

Produsent/producer: Elisabeth Kleppe

Tel +47 92246985
Finans
ører/financiers: Vestnorsk filmsenter, Norsk filminstitutt, Stiftelsen Fritt Ord og Kulturrådet

Gravejournalist Lena-Christin Kalle oppdagar tilfeldigvis at alle dokumentar om dei såkalla "tyskarjentene" er klausulert i Riksarkivet.

 

De rettsløse er ein dokumentarisk thriller som følgjer Lena si årelange kamp for å få innsyn i dei hemmelege arkiva. Saman med tidsvitnar og andre hjelparar, løfter hun eit av dei mørkaste kapitla i Noreg si etterkrigshistorie frem i lyset.

 

By accident investigative journalist Lena-Christin Kalle learns that thousands of Norwegian women and girls were imprisoned in internment camps all over Norway after WW2. All of these women had some kind of relationship with German soldiers. Lena starts digging into the story and discovers that all of the documents on how the authorities treated these women are classified by the Norwegian National Archives.

 

Unforgivable is a documentary thriller following Lena through her investigation to put the pieces of the story together. Along with time witnesses and other helpers, she reveals Norway’s darkest secret.

 

Arkivfoto

bottom of page