1/15

NYHEITER//

NEWS

"Tvillingsong" er eit av verka som skal visast under opningsutstillinga til

Nasjonalmuseet i Oslo i juni 2021. Utstillinga «Jeg kaller det kunst» blir i følgje Nasjonalmuseet «tidenes mønstring av samtidskunst i Norge, med rundt 150 kunstnere representert. I jakten på ny kunst og nye kunstnere har Nasjonalmuseets kuratorer saumfart hele landet». Vi er glade for å vere ein del av denne hendinga!

 

"Intertwined" is one of the works to be shown during the opening exhibition of

The National Museum in Oslo in June 2021. The exhibition "I Call It Art" is the largest assembly of contemporary art in Norwegian history, with around 150 artists represented.

We are honoured to be part of this event.

FESTIVALAR OG VISNINGAR//

FESTIVALS AND SCREENINGS

I april 2021 opnar Anne Tveit Knutsen ei ny separatutstilling på Oppland Kunstsenter i Lillehammer. Hovudverket blir filmen «Tvillingsong», og heile utstillinga har dette verket som utgangspunkt.

 

In April 2021, Anne Tveit Knutsen opens a new solo exhibition at Oppland Kunstsenter in Lillehammer, Norway. The main work is the film «Intertwined», from which the whole exhibition will revolve.