top of page
TheLostDreams_004.jpg

 

 

THE LOST DREAMS OF NAOKI HAYAKAWA (2017)

Minority co-production

Duration: 25 minutes

Screenplay: Ane Hjort Guttu/Daisuke Kosugi
Director/producer: Ane Hjort Guttu
Line producer/Consultant: Daisuke Kosugi
Executive producer: Elisabeth Kleppe/Aldeles AS
Cast: Daisuke Kosugi 
Cinematography: Marte Vold FNF
Editing: Jon Endre Mørk
Sound/Sound design: Øyvind Rydland
Composer: Mari Kvien Brunvoll 
Colorist/online: Christian Berg-Nielsen

Finansører/financiers: Norsk filminstitutt (NFI), Vestnorsk filmsenter, Kulturrådet, Stiftelsen Fritt Ord, Billedkunstnernes Vederlagsfond, Gwangju Biennale for Contemporary Art, Office for Contemporary Art Norway.


 

The Lost Dreams of Naoki Hayakawa handler om art director Naoki Hayakawas arbeidsliv i reklamebransjen i Tokyo, presentert gjennom intervjuer og iscenesettelser av livet hans. I mer enn 10 år jobbet Hayakawa 12-16-timers dager, i helger og ferier. Det enorme arbeidspresset gjorde at han utviklet en tilstand mellom søvn og våkenhet der han begynte å drømme merkelige og vidunderlige drømmer. Disse drømmene tok over stadig mer av Hayakawas liv, og han utviklet en slags ekspertise på å drømme i våken tilstand. Drømmene er iscenesatt gjennom filmen. The Lost Dreams of Naoki Hayakawa ser på senkapitalistiske arbeidsforhold; hva de gjør med den personlige psyken og med arbeidstakernes familieforhold og livssyklus.

 

 

Art director Naoki Hayakawa works 16 hours daily in a creative, neo-totalitarian advertisement company in Tokyo. The working pressure causes a mental condition between sleep and wakefulness where he has strange and wonderful dreams. 

Foto: Marte Vold, FNF

bottom of page