top of page
India_pethal_2022_44687.jpg

SANGEETA

Dokumentar/documentary
Lengde/duration: 90 min
Regi/director: Elin Sander
Co-regi/co-director: Harald Herland
Produsenter/producers: Elin Sander og Elisabeth Kleppe
Tel +47 91781028
Finansører/financiers: Vestnorsk filmsenter, Stiftelsen Fritt Ord og Norsk filminstitutt

Tenk deg at noen en dag bestemmer seg for
å påføre deg ufattelige smerter, livslang lidelse og sosial utestengelse. Bare fordi du er kvinne.
Og hvordan går du videre når ansiktet ditt er smeltet bort? Sangeeta er en film om å ta livet tilbake.


Imagine that a person suddenly decides to inflict on you terrible pain, lifelong suffering and social exclusion. Just because you're a woman.
And how do you move on when your face has melted away? Sangeeta is a film about taking your life back.

Status: tidlig utvikling/early development


Foto: Petronelle Halvorsen

bottom of page