top of page
unnamed (1).jpg

 

KLASSE C

CLASS C

Hybrid/ docu-fiction
Lengde/duration: 25 min

Manus/scriptwriter: Elisabeth Kleppe

Regi/director: Elisabeth Kleppe

Produsent/producer: TBC

Contact: +47 92246985
Finans
ører/financiers:  Vestnorsk filmsenter, Fritt Ord

I 1980 startar 24 spente barn i klasse 1C på Fridalen skule i Bergen - eit enormt funksjonalistisk bygg frå mellomkrigsåra. Etter 6 år i barneskulen er dei kjend som ein problemklasse med store utfordringar relatert til åtferd og læring. 37 år seinare tar filmskapar Elisabeth Kleppe kontakt med klassekameratane for å finne ut korleis åra på Fridalen skule har prega dei.

 

”Klasse C” er ein dokumentarisk Breakfast Club, ei hybrid av ei historie der røyndom, fantasi og mareritt blandast og leiar frem til fleire parallelle sanningar.

 

In 1980 24 eager 7-year olds have their first day at Fridalen school in Bergen – an enormous functionalistic building from the late 1930s. 6 years later, class C is infamous for being the school’s most challenging class with profound behavioral issues. 37 years later, film maker Elisabeth Kleppe gets in touch with her former classmates to find out how the first years in school have shaped their lives.

 

Class C is a documentary Breakfast Club, a hybrid story where reality, fantasy and nightmares are blended, leading to several parallel truths.

Foto: Kieran Kolle

bottom of page