KAN NOEN FORTELLE MEG AT ALT BLIR BRA

Hybridfilm

ca. 20 min

Regi og manus/director and writer: Siri Bråtveit

Produsent/producer: Turid Rogne

Tel. +47 90073708
Finansiører/
financiers: Filmkraft, Vestnorsk Filmsenter, Fond for lyd og bilde

Ein humoristisk og rørande hybridfilm som byggjer på autentiske samtaletrådar frå eit nettforum. Filmen handlar om korleis vi snakkar med kvarandre på nettet, og skildrar korleis mange av oss søkjer svar og bekreftelse som kan hjelpe oss å manøvrere i ei verd som er forvirrande og rar. 

 

A humorous and touching hybrid short film based on authentic chats from an Internet forum. The film deals with how we talk to each other online, and portrays how many of us seek guidance and confirmation to help us maneuver in a world that seems confusing and strange.

Status: I utvikling/in development