top of page
Plakat_50x70_KNF_Norsk.png

KAN NOEN FORTELLE MEG AT ALT BLIR BRA /
CAN SOMEBODY TELL ME THAT EVERYTHING WILL BE FINE (2023)

Hybridfilm

Lengde/duration: 14 min

Regi og manus/director and writer: Siri Bråtveit

Produsent/producer: Turid Rogne
Co produsent/co-producer: Ina Holmqvist/
Ballad film
Foto/cinematography: Filip Lyman

Kameraoperatør/camera operator: Anders Hoft

Lyd/sound: Jorunn Børve Eriksen

Klipp/editor: Erik Andersson

Komponist/composer: Christian Olsson

Lyddesign/sound design: Håvard Rosenberg

Kostymør/costume designer: Julie Jensen

Grade og VFX: John Iver Berg

Tel. +47 90073708
Finans
ører/financiers: Filmkraft, Vestnorsk Filmsenter, Stiftelsen Fritt ord  og Fond for lyd og bilde

Kan noen fortelle meg at alt blir bra er ein eksperimentell komedie som byggjer på autentiske samtaletrådar frå eit nettforum. Filmen handlar om korleis me snakkar med kvarandre på nettet, og skildrar korleis mange av oss søkjer svar og bekreftelse som kan hjelpe oss å manøvrere i ei verd som er forvirrande og rar. 

 

A humorous and touching hybrid short film based on authentic chats from an Internet forum. The film deals with how we talk to each other online, and portrays how many of us seek guidance and confirmation to help us maneuver in a world that seems confusing and strange.


Plakatdesign: Robin Jensen

Alle foto: Filip Lyman

bottom of page