top of page
89491D4C-AC6D-454E-8BF0-FFA72CB2503D.jpeg

FRAMTIDSFABRIKKEN

Hybridfilm

Lengde/duration: ca. 12 min

Regi og manus/director and writer: Siri Bråtveit

Produsent/producer: Turid Rogne
Co produsent/co-producer: SVT og Ina Holmqvist/
Ballad film

Tel. +47 90073708
Finansører/financiers: Filmkraft, Vestnorsk Filmsenter, Stiftelsen Fritt ord og Fond for lyd og bilde

Kan noen fortelle meg at alt blir bra er ein eksperimentell komedie som byggjer på autentiske samtaletrådar frå eit nettforum. Filmen handlar om korleis me snakkar med kvarandre på nettet, og skildrar korleis mange av oss søkjer svar og bekreftelse som kan hjelpe oss å manøvrere i ei verd som er forvirrande og rar. 

 

A humorous and touching hybrid short film based on authentic chats from an Internet forum. The film deals with how we talk to each other online, and portrays how many of us seek guidance and confirmation to help us maneuver in a world that seems confusing and strange.

Status: I produksjon/in production

Foto: Filip Lyman

bottom of page