1/6

NYHEITER//

NEWS

Elveleie har tv-premiere på SVT, 31. oktober 2020

FESTIVALAR OG VISNINGAR//

FESTIVALS AND SCREENINGS

-Bergen ser, 2020
-Copenhagen Short Film Festival, 2020
-BIFF, 2020
-STOCKmotion, 2020
-Uppsala Int. Short Film Festival, 2020