1/6

NYHEITER//

NEWS

Elveleie skal delta i konkurranseprogrammet for beste barne- og ungdomsfilm under Oberhausen International Short Film Festival i Tyskland 1.-10. mai.

Elveleie har tv-premiere på SVT, 31. oktober 2020

FESTIVALAR OG VISNINGAR//

FESTIVALS AND SCREENINGS

-Bergen ser, 2020
-Copenhagen Short Film Festival, 2020
-BIFF, 2020
-STOCKmotion, 2020
-Uppsala Int. Short Film Festival, 2020
-Oberhausen International Short Film Festival, 2021