top of page
The Perpetual Tapestry_01.jpg

DET UENDELEGE TEPPET / THE PERPETUAL TAPESTRY

Eksperimentell animasjon/experimental animation

Lengde/duration: ca. 10 min

Regi/director: Simone Hooymans

Animasjon/animation: Simone Hooymans and Hans Pulles

Produsent/producer: Turid Rogne

Tel. +47 90073708
Finans
ører/financiers: Vestnorsk Filmsenter, Norsk filminstitutt, Fond for lyd og bilde

 

Det uendelege teppet er ein eksperimentell animasjonsfilm om ei verd som er i ferd med å gå under og bli transformert, og alt er bunde saman av trådar i ein bildevev.


The perpetual tapestry is an experimental animation about a collapsing world in transformation, where everything is tied together by the threads in a woven tapestry.

.

Status: I utvikling/in development

Illustration: Simone Hooymans

bottom of page