top of page
DemocracyRoad_nett.jpg

Dokumentar/documentary
Lengde/duration: 58 min

Manus og regi/director and scriptwriter: Turid Rogne

Produsent/producer: Elisabeth Kleppe

Co-produsent/co-producer: Andreas Rocksén, Laika Film & Television AB

Foto/cinematography: Kieran Kolle, Turid Rogne

Klipp/editor: William Johansson

Musikk/composer: Olav Øyehaug

Finansiører/financiers: NFI, Vestnorsk Filmsenter, Fritt Ord, Fond for lyd og bilde, SFI, SVT og NRK

Etter meir enn tjue år i eksil i Noreg, vender journalistane i DVB heim for å etablere den uavhengige nyheitsstasjonen sin i Myanmar (Burma). Sjefredaktør Aye Chan Naing og reporter Than Win Htut har drøymt om dette i mange år, men kampen for fridom og demokrati er ikkje over. Vil TV-kanalen deira overleve i eit land som kallar seg demokratisk, men framleis arresterer journalistar når dei blir for brysame?

"Democracy Road" følgjer journalistene i nyheitsstasjonen DVB når dei testar grensene for det nyfødde demokratiet i Myanmar fram til opposisjonsleiaren Aung San Suu Kyi tar over makta i 2016. Det som står på spel er folkets fridom til å ytre seg og framtida deira som uavhengige journalister.

 

Regissør Turid Rogne har filma journalistene i DVB gjennom meir enn ti år. Med mot og medkjensle fortel ho historia om folket i det som har vore verdas verste militærdiktatur og menneska som har bidratt til å endre landet.

After twenty years in exile, the journalists of DVB are returning home to establish their independent news station in Burma. Editor-in-chief Aye Chan Naing and reporter Than Win Htut have dreamt of this for years, but their struggle for democracy is not over.

Will their TV-channel survive in a country that calls itself democratic, but still arrests journalists when they become too troublesome?

 

The documentary film Democracy Road follows the journalists of DVB as they test the boundaries of their newborn democracy – knowing that their freedom of speech and future as independent journalists is at stake.

 

Director Turid Rogne has followed the journalists of DVB for more than 10 years. With both boldness and sensitivity she tells the story of life in a former dictatorship through the people who have influenced the making of history.

DEMOCRACY ROAD (2016)

bottom of page