PREDIKANTEN 

PREACHER MAN (2012)

 

Dokumentarfilm/documentary, 58 min

Regi/director: Elisabeth Kleppe

Produsent/producer: Elisabeth Kleppe

Foto/cinematographer: Kieran Kolle

Klipp/editor: Morten Øvreås

Musikk/composer: Øyvind Vie Berg

Finansiører/financiers: NFI, Vestnorsk Filmsenter, Fritt Ord, Fond for lyd og bilde

Finn Kleppe har brukt heile livet på å reise rundt i Noreg og forkynne om Gud, mens kona og dei tre borna hans har venta heime. I dokumentarfilmen Predikanten tar dottera Elisabeth med seg faren på ei siste reise på kryss og tvers av landet, frå bedehus til bedehus, for å prøve å forstå kva som låg bak faren sitt livsval.

 

Finn Kleppe spent his entire life travelling Norway to preach the gospel, while his wife and three daughters were waiting at home. In the documentary Preacher Man his daughter Elisabeth takes him on one last journey across the country, from church to church, to try to understand her father’s choice in life.