MELLOM ROM

BETWEEN ROOMS

Kortfilm/short fiction, 15 minutes

Manus og regi/scriptwriter and director: Sylvelin Måkestad

Produsent/producer: Turid Rogne

Foto/cinematography: Kieran Kolle

Lyd/sound: Martin Hennel

Kontakt/contact:  +47 90073708

I eit nærgåande drama fortel kortfilmen “Mellom rom” historia om eit syskenpar som gøymer liket til mor si for å gjennomføre hennar siste ønske; å vake over henne til sjela har forlate kroppen hennar. Forfølgde av dei vaksne som vil levere kroppen til gravferdsbyrået gir syskena seg ut på ei siste reise saman med mora der dei prøver å forstå kva som skjer når ho døyr.

 

The short film “Between rooms” tells the story of a young sister and brother hiding the corpse of their mother in order to fulfill her dying wish to wake by her side until her soul has left her body. Pursued by the grown-ups that want to hand the body over to a funeral agency, they embark on a last journey with their mother, trying to fathom the process of her death.

 

Co-produksjon med SVT og Film Västernorrland

Finansiert av/financiers: NFI og Vestnorsk filmsenter