OMPLASSERING 

TRANSFEREE (2014)

 

Kortfilm short fiction, 9 min

Manus og regi director and scriptwriter: Robin Jensen

Basert på novella based on the short story "Natta der oppe, natta der nede" av Anders Bortne

Produsent producer: Turid Rogne

Foto: Kieran Kolle

Klipp editor: Rolv Thomas Løvig

Lyddesign sound design: Jorunn Børve Eriksen

Musikk composer: Roy Ole Førland

Medvirkende actors: Helge Jordal, Stian Isaksen, Susann Bugge Kambestad

Finansiører financiers: Vestnorsk Filmsenter, Fond for lyd og bilde

Kortfilmen "Omplassering" er eit humoristisk science-fiction drama som tar for seg samlivsproblem i ei tenkt nær framtid der overbefolkning av jorda krev ekstreme tiltak. Filmen leikar med idéen om kontrollert reinkarnasjon og gir ei uventa løysing på ein falmande forelskelse.

 

Transferee is a science fiction short dealing with relationship problems in a future world where overpopulation demands extreme measures. The film plays with the idea of controlled reincarnation and provides an unexpected solution to fading love.