top of page
Havfolket nb4.jpeg

HAVFOLKET

Dokumentar/documentary
Lengde/duration: 80 min

Regi/director: Elisabeth Kleppe, Elin Sander og Henrik Hylleland Uhlving

Manus/screenplay: Elisabeth Kleppe, Elin Sander og Henrik Hylleland Uhlving
Produsenter/producers: Elin Sander og Elisabeth Kleppe
Tel +47 91781028
Finansører/financiers: Vestnorsk filmsenter, Mediefondet Zefyr, N
orsk filminstitutt og Sparebanken Vest

Havfolket er ein arkivbasert dokumentarfilm som skildrar livet og folket langs norskekysten. Dei som lever tett på vær og vind og uregjerleg natur, langt frå maktas sentrum, vendt mot havet, verden og alle odds. Kva gjer dette med lynne, levesett og livskraft? Har havfolket ein eigen identitet? Kystens beste stemmer deler sine saftige, morosame, rørande og dramatiske anekdotar frå livet tett på havet, og saman med unike arkivopptak frå meir enn 100 år blir Havfolket et filmatisk overflødigheitshorn som speglar en kystkultur som mange av oss er forankra i.

.

Status: tidlig utvikling/early development
 


Foto: Nasjonalbiblioteket

bottom of page